Rozzlobený bílý muž


Sčítání ovcí 2k11
12/02/2011, 18:40
Filed under: Společnost

Při březnovém sčítání lidu bude mimo jiné použit formulář, ve kterém našlo své místo i registrované partnerství. Je milé, že Český liberální stát myslí také na gaye po cumming outu. Do cikánských ghett budou zase vysíláni sčítací komisaři spolu se speciálními asistenty, kteří budou přesvědčovat cikány, aby ve formuláři zaškrtli, že jsou cikáni. Opravdu důvtipné. Kolik to přesvědčování bude stát, zda je to už zahrnuto v celkových nákladech tj. více než 2,5 giga podle oficiálního předpokladu, že náklady na sčítání jsou cca 10 oiro na osobu, nebo se přidá ještě pár milionů na motivování cikánů, není jasné. Každopádně chvályhodná akce v dobách neustále proklamovaného hledání úspor a šetření (v rámci celé EU to koštuje zhruba 130 giga na sčítání oveček).

Protože žijeme ve svobodném státě, bude s těmi revoltujícími buřiči, kteří odmítnou o sobě odevzdat požadované údaje, které o nich systém stejně dávno ví a jsou zaznamenány duplicitně na několika místech, zahájeno přestupkové řízení, kde mu může být udělena pokuta až 10 000 Kč. Zřejmě se očekává, že příjmy z pokut a nejrůznějších penalizací za špatné nepřesné nebo neúplné vyplnění z části pokryjí financování buzeračního projektu sčítání 2011. Nebudou tolerováni ani ti občané, kteří budou zlomyslně navádět jiné ovčany k tomu, aby sčítání bojkotovali nebo schválně zkreslovali údaje. Takovýto extrémista nechť je nabonzován příslušnému městskému úřadu a bude s ním posléze jako s extrémistou naloženo a budou také sankcionováni.

A na co po vás bude státní aparát chtít v březnu vědět? Jenom maličkost…

Sčítací list osoby (povinné)
1.  identifikace místa sečtení — okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
3.  rodné číslo,
4.  datum narození,
5.  pohlaví,
6.  státní občanství,
7.  rodinný stav,
8.  registrované partnerství,
9.  bydliště v rozhodný okamžik,
10.  bydliště jeden rok před sčítáním,
11.  bydliště matky v době narození,
12.  mateřský jazyk,
13.  nejvyšší ukončené vzdělání,
14.  obor vzdělání,
15.  počet živě narozených dětí celkem,
16.  počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství,
17.  hlavní ekonomická aktivita,
18.  odvětví ekonomické činnosti,
19.  zaměstnání,
20.  postavení v zaměstnání,
21.  místo pracoviště nebo školy,
22.  frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy,
23.  doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy,
24.  dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce;

dobrovolné o fyzických osobách
1.  národnost,
2.  náboženská víra;

sčítací list bytů (povinné)
1.  identifikace bytu — okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2.  způsob bydlení bytové domácnosti,
3.  obydlenost bytu,
4.  právní důvod užívání bytu,
5.  velikost bytu — počet místností a plocha,
5.1  kuchyň nebo kuchyňský kout,
5.2  obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2,
5.3  obytné místnosti s plochou 8 a více m2,
5.4  ostatní prostory bytu,
6.  poloha bytu v domě,
7.  plyn,
8.  vodovod,
9.  teplá voda,
10.  způsob vytápění,
11.  energie používaná k vytápění,
12.  koupelna nebo sprchový kout,
13.  záchod,
14.  osobní počítač a připojení k internetu,
15.  seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí — jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození,
16.  vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti,
17.  členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození,
18.  dočasně přítomné osoby ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození;

sčítací list domů (povinné)
1.  identifikace domu — okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy,
2.  počet bytů v domě,
3.  druh domu,
4.  obydlenost domu,
5.  druh vlastníka,
6.  období výstavby nebo rekonstrukce,
7.  materiál nosných zdí,
8.  počet nadzemních podlaží,
9.  připojení na odpad,
10.  ústřední topení a druh paliva,
11.  výtah.

Směšně působí demagogická reklamní kampaň ČSÚ plná svazáckého nadšení z čítání, ve které se samozřejmě nezapomnělo ani na menšiny. Těch několik videoklipů kde se „obyčejní lidé“ nemohou dočkat vyplnění big brotha formulářů stálo dalších 25 mio. ČSÚ vypráví, že sčítání je důležité. Jejich argumenty jsou přitom tak debilní a slabomyslné, že si občan musí říkat, co si o něm asi tak jeho úředníci musí myslet. V míře demagogie a nesmyslnosti exceluje v jedné z reklam Jaroslav Hanák, 1. víceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Docela lživé jsou i řeči ČSÚ pro uklidnění některých ovcí, že je ve sčítání nebude zjišťovat majetek rodin, vybavenost domácností ani příjmy obyvatel (btw: konkrétně na zjišťování příjmů obyvatel má státní aparát pravidelně k dispozici několik statistických šetření do roka). Pokud to tedy stát nezjišťuje, tak proč se na to ve formulářích explicitně ptá? Systém chce vědět všechno a to dokonce i v okamžiku, kdy to o vás už ví nebo mu do toho vůbec nic není.

Údaje zjištěné při hromadných sčítání byly v minulosti mnohokrát použity pro perzekvování obyvatelstva ze strany státu. Za první republiky se ovce také pravidelně sčítávaly, samozřejmě na sebe stejně jako teď musely napráskat všechno včetně důvěrných údajů. Údaje pak předal po 15. 3. 1939 nějaký ministr Vavrečka Gestapu a poté už stačilo jít po lidech na jisto. Všichni se divili, jak je možné že o nich všechno ví. Podobně byly archy zneužity po válce bolševiky, kteří tak měli v rukou (později prováděli bolševici stejně jako dnes svá sčítání každých 10 let) přehled o majetkových poměrech všech lidí a tak šlo znárodňování, kradení, zavírání kulaků a vypočítávání „milionářských daní“ jako po másle. I v tomto případě platí ve vztahu k státu, že cokoli řeknete, může a bude použito proti vám.


komentářů 8 so far
Napsat komentář

Ještě věříte, že vám ČSÚ říká pravdu? Příklad:

Stanislav Drápal z ČSÚ:

Dobrý den, vzhledem k ochraně a zneužitelnosti osobních údajů bych rád položil tyto otázky. 1.má policie,finanční úřad,soud a nebo nějaká soukromá firma povoleno používat údaje obsahující rodné číslo získané sčítáním popř. později údaje obsahující rodné číslo prohlížet? 2. kdo bude mít přístup popř. múže získat přístup k archivovaným údajům obsahujícím rodné číslo? děkuji a přeji krásný den (DDCHICAGO)

Odpověď: Dobrý den, použití r.č. na sčítacím listu osoby je povoleno zákonem č. 296/2009. Při sčítání slouží k odstranění duplicitně vyplněných formulářů. Okamžikem, kdy jsou údaje převedeny do vnitřní databáze, jsou vymazány veškeré identifikace osoby a domácnosti včetně r.č. Zákon ukládá povinnost následně veškeré papírové formuláře fyzicky zlikvidovat a neidentifikovatelné osobní údaje budou po zpracování předány státnímu archivu. Žádné osobní údaje získané při sčítání nesmí být poskytnuty žádné jiné instituci (policie, finanční úřad apod.).

(zdroj http://vipchat.novinky.cz/archiv/01081-stanislav-drapal.html)

Mgr. Barbora Serbusová z ČSÚ:

Jak je uvedeno i v zákoně o sčítání, osobní údaje získané sčítáním jsou opravdu využity pouze ke statistickým účelům a nebudou (a ani nemohou) být předmětem vymáhání případné pokuty. Základním principem statistiky je shromažďování individuálních informací, které se zpracovávají a publikují jako hromadné jevy. Dle § 22 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, budou sčítací formuláře po ukončení zpracování výsledků sčítání zařazeny do skartačního řízení. Sčítací formuláře převedené do elektronické podoby při zpracování a elektronické formuláře vyplněné povinnými osobami budou anonymizovány (tzn. dojde k odstranění identifikátorů RČ, jména a příjmení, data narození, které bude nahrazeno vypočteným dokončeným věkem osoby a rokem narození).

(zdroj http://www.abclinuxu.cz/blog/mavater/2011/1/scitani-lidu-a-bezpecnost)

Povšimněte si, že v prvním příspěvku se píše o vymazání veškeré identifikace osoby a domácnosti, ve druhém příspěvku je anonymizace popsána konkrétněji a vůbec se nedotkne identifikace domácnosti.

Možná by bylo dobré do kolonky „víra“ mít možnost vyplňovat „věřím v ČSÚ“. Já tedy nevěřím.

komentář od Věříte v ČSÚ?

To by mne teda zajímalo,jak mám vyplnit tu obydlenost domu… To mám asi chodit po 12.patrovém paneláku a ptát se lidí, co potkám na chodbě, jestli tu náhodou nebydlej, abych si mohl zaškrtnot kolonku..

komentář od Myslič

Ne, tak u paneláků se rozumí obydlenost jedné bytové jednotky. U tohohle údaje konkrétně vůbec netuším, z jakého důvodu tuhle informaci vyžadují. Nějak si nedovedu představit, komu by taková statistika mohla pomoci. Možná v cikánských ghettech, tam se počítá místo obydlenosti s hustotou zacikánění na m2.

komentář od Hodnej Pán

Z komentu pod jedním ČSÚ klipem:
„neni to anonymni!! prislo nam predvolani na magistrat, ze jsme za 1 dite nezaplatili popelnice. hadejte, podle ceho to urednice kontrolovala – primo prede mnou se hrabala prave v tech vyplnenych dotaznicich. meli to uhledne v sanonech a rikala, ze na to prisli pri bezne kontrole…“

komentář od Eizo

Amen. Dobře napsáno. Taky ten sajrajt spálím v kamnech. Nesečtou mě a nesečtou.

komentář od vonrammstein

Takže Vonrammstein to má za 10k 🙂 Já spíš než vyjebání se sčítacím komisařem sázím na podání „poněkud nepřesných“ informací s tím, že se na skutečnost samozřejmě nikdy nepřijde. S hodně otázkama mám velký problém a u některých ani odpověď neznám (materiál nosných zdí 🙂 )

komentář od Hodnej Pán

A to já jsem přímočarej. Když v něčem nechci jet, prostě v tom nejedu. Asi proto mám výjimečně rozsáhlou sbírku nevyřešených restů 🙂

komentář od vonrammstein
Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s%d blogerům se to líbí: